• Sposoby płatności

 PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, zwrócona.

 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

 • gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników,

 • przelewem z góry na konto naszej firmy w ING BANK ŚLĄSKI
  86 1050 1100 1000 0090 8174 2760

 • płatność online

 • płatność kartą płatniczą – dostępne formy płatność:

 • * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

 1. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w pkt 2 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.

 1. Operatorem płatności online „Karta płatnicza” oraz „Przelew błyskawiczny” jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

  Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

 1. W wypadku wyboru płatności kartą płatniczą oraz przelewów błyskawicznych dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez BLUE MEDIA S.A.

 1. Operatorem płatności "Przelew elektroniczny" jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


banner_1215x200A-1-.png